Phim mới của Lưu Đức Hoa bị chê vô lý
Trang SCMP chấm bộ phim "Find Your Voice" do Lưu Đức Hoa đóng chính chỉ 2/5 điểm vì có quá nhiều chi tiết bấtlên đầu trang