Hà Nội đón 5-7 đợt lạnh trong tháng 3
Trong tháng 3, Bắc Bộ có thể chịu ảnh hưởng của 5-7 đợt không khí lạnh. Số ngày Hà Nội xuất hiện mưa phùn, sươnglên đầu trang