Tiếp viên hàng không bị xe Mercedes tông: 'Cảm ơn dân mạng'
Sau chia sẻ muốn đòi công lý trên mạng xã hội, nữ tiếp viên hàng không đã nhận được giấy triệu tập của tòa tronglên đầu trang