Chương trình Phụ Nữ Quyền Năng mùa 4 lên sóng với khách mời đầu tiên là NSND Lê Khanh
Chương trình Phụ Nữ Quyền Năng mùa 4 sẽ chính thức lên sóng vào ngày 05/03/2021, với khách mời đầu tiên là ngườilên đầu trang