Nhân viên trạm xăng bị cướp lúc rạng sáng
Thành và Thái bị bắt sau khi gây ra nhiều vụ cướp tài sản của các nhân viên trạm xăng dầu lúc rạng sáng.lên đầu trang