4 người phá cửa chạy khỏi căn nhà bốc cháy
Căn nhà 2 tầng buôn bán vàng mã, quần áo ở Hà Tĩnh bất ngờ bốc cháy trong đêm. 4 người trong căn nhà phải phálên đầu trang