Hải Dương sắp gỡ phong tỏa Chí Linh, Cẩm Giàng
Từ 0h ngày 3/3, Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội toàn tỉnh để chuyển sang trạng thái mới.lên đầu trang