Phát hiện quả bom lớn chưa nổ tại trung tâm Hà Nội
Quả bom lớn được phát hiện trong quá trình thi công móng trụ sở Công ty truyền tải điện 1 tại phố Cửalên đầu trang