Bolero được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể
Dòng nhạc bolero được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể theo đề nghị của Cuba và Mexico.lên đầu trang