Hiện tượng âm nhạc Susan Boyle tái xuất
Sức khỏe kém là nguyên nhân ngăn cản Susan Boyle tiếp tục cống hiến cho âm nhạc. Dẫu vậy, bà không đầu hàng sốlên đầu trang