Việt Hương tổ chức lễ tưởng niệm cố nhạc sĩ Lam Phương
Lễ tưởng niệm cố nhạc sĩ Lam Phương do anh Lâm Minh Sĩ Vĩ (cháu ruột nhạc sĩ Lam Phương), gia đình cố nhạc sĩlên đầu trang