Ở tuổi 82 - Danh ca Bạch Yến thực hiện đêm nhạc kỉ niệm
Danh ca Bạch Yến cho biết bà sẽ tổ chức đêm nhạc kỉ niệm 70 gắn bó với âm nhạc tại Paris, Pháp. Bà nói đây nhưlên đầu trang