Kanye West bỏ kèn vàng Grammy vào toilet
Hành động bỏ giải thưởng vào toilet kèm việc chống lại các hãng đĩa của Kanye West bị khán giả nói là chiêu trò,lên đầu trang