Lý Nguyễn Vương quặn lòng khi viết về Miền Trung bão lụt
Đau lòng trước cảnh bão lũ ở miền Trung, Lý Nguyễn Vương thức trắng nhiều đêm liền để viết ca khúc “Miền Trung:lên đầu trang