“Mễ Cốc Phiêu Lưu Ký” - Việt Hương dàn dựng đánh dấu 30 năm hoạt động nghệ thuật
“Mễ Cốc Phiêu Lưu Ký” là vở kịch đầu tiên nghệ sĩ Việt Hương đích thân dàn dựng, đánh dấu 30 năm hoạt động nghệlên đầu trang