Andrew Garfield kiêng tình dục để đóng linh mục
"Silence" thất bại trong việc thu gom các đề cử, nhưng sự đầu tư và nỗ lực cho vai diễn của Andrew Garfield đãlên đầu trang