Amber Heard nói dối
Minh tinh Hollywood suýt mất vai công chúa Mera vì không có nhiều phản ứng tình cảm, sự tương tác tốt với Jasonlên đầu trang