Rowan Atkinson giải thích lý do thành công của
Tròn 30 năm series “Mr. Bean” lần đầu lên sóng, nam diễn viên Rowan Atkinson chia sẻ những kỷ niệm với thươnglên đầu trang