Làn sóng phản đối Amber Heard tiếp tục gia tăng
Sau khi Johnny Depp chính thức bị thay thế bởi Mads Mikkelsen ở “Fantastic Beasts”, số lượt chữ ký kêu gọi Warnerlên đầu trang