Đạo diễn Hoàng Mập bấm máy phim mới “Điệp khúc phù sa”
Hãng phim Hoàng Thần Tài của nghệ sĩ Hoàng Mập đã bấm máy bộ phim truyền hình mới mang tên “Điệp khúc phù sa”lên đầu trang