Miền Bắc mưa lạnh dài ngày
Thời tiết miền Bắc duy trì trạng thái trời lạnh, âm u và có mưa rải rác trong các ngày 27-31/3. Cuối tuần tới,lên đầu trang