Bão số 6 suy yếu, miền Trung mưa lớn
Mưa lớn tiếp diễn ở các tỉnh miền Trung trong ngày 24/9 do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 6. Cùng lúc, các tỉnhlên đầu trang