Vĩnh Phúc vừa hứng đợt mưa hơn 800 mm, lớn chưa từng có
Lượng mưa ghi nhận ở Vĩnh Phúc ngày 21-24/5 lớn chưa từng có tại khu vực trong tháng 5. Đợt mưa vừa qua là dấulên đầu trang