Miền Bắc hứng đợt mưa lớn kéo dài
Với đợt mưa lớn được dự báo kéo dài 3 ngày tới, người dân vùng núi phía bắc cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũlên đầu trang