Miền Bắc sắp rét đậm, Hà Nội 13 độ C
Miền Bắc chuyển rét đậm, rét hại tuần tới khi nhiệt độ ở đồng bằng xuống ngưỡng 13 độ C, vùng núi có nơi dướilên đầu trang