Lễ giỗ Tổ sân khấu năm 2020 được tổ chức thế nào?
Năm nay, lễ giỗ Tổ được tổ chức đơn giản. Công tác đảm bảo y tế cũng được quan tâm.lên đầu trang