Việt Hương trở lại với kịch dài sau 15 năm
Vở kịch “Loạn thế chi vương” với sự tham gia của dàn nghệ sĩ tại Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh sẽ đượclên đầu trang