Việt Hương đầu tư nửa tỷ cho vở diễn
"Bí mật trăm đốt tre" là vở kịch thiếu nhi đầu tiên diễn ra tại Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, mở đầulên đầu trang