MC Hàn Quốc nói về vụ tai nạn xe ở TP.HCM
Noh Hong Chul cho biết anh đã hồi phục sau vụ tai nạn xe ở Việt Nam. Tuy nhiên, MC lo lắng vì vết thương để lạilên đầu trang