Nghệ sĩ Hữu Thành qua đời
Nghệ sĩ Hữu Thành qua đời vào chiều 1/8 tại nhà riêng ở TP.HCM. Ông mất vì bệnh tuổi già.lên đầu trang