Gen Z quay lại đọc sách giấy
Thay vì sách điện tử, đồ công nghệ, người trẻ tại nhiều quốc gia đang có xu hướng trở lại với sách giấy.lên đầu trang