Vợ chồng Trương Đình điêu đứng sau khi bị phong tỏa 360 triệu USD
Trương Đình cho biết công ty Dowell hiện gặp khó khăn tài chính vì không thể sử dụng vốn nên cô phải đệ đơn yêulên đầu trang