Chủ tịch xã bị xem xét kỷ luật vì để lọt người nhập cảnh
Một chủ tịch xã ở Thanh Hóa bị xem xét kỷ luật vì không kịp thời nắm bắt người dân nhập cảnh từ Lào về. Trườnglên đầu trang