Adam Lâm thay đổi ngoạn mục trong giọng hát đầy kỹ thuật
Đến với đêm thi mới nhất trong chương trình "Đánh thức đam mê", Adam Lâm đã sử dụng bộ môn “Âm nhạc tư duy” làlên đầu trang