Á hậu Hong Kong 2007 thông báo kết hôn
Á hậu Chu Mỹ Hân và bạn trai bên nhau gần 2 năm trước khi về chung nhà. Hôn lễ được tổ chức vào tháng 6/2021.lên đầu trang