Nữ chủ tịch tài, đức vẹn toàn của tập đoàn bất động sản TLM - Doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Tú
Cõ lẽ cái tên “Phượng hoàng” BĐS Nguyễn Thị Thanh Tú - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn BĐS TLM cũnglên đầu trang