Châu Tinh Trì bị chê keo kiệt vì không quyên tiền cho Vũ Hán
Châu Tinh Trì gửi lời cổ vũ tinh thần đến các nhân viên y tế tại Vũ Hán. Tuy nhiên, công chúng chỉ quan tâm đếnlên đầu trang