Cục trưởng lộ clip nóng ở Hậu Giang đã nghỉ việc
Ông Nguyễn Đức Biên, Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Hậu Giang, đã được Bộ Tư pháp cho nghỉ việc theolên đầu trang