3 người bị nước cuốn trôi khi qua cầu tràn
Chỉ 2 người trong số này bơi được vào bờ. Thi thể nạn nhân còn lại được tìm thấy sáng nay.lên đầu trang