Lý Hải, Minh Hà tặng máy lọc nước
Quỹ từ thiện của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đã đến thăm và lắp đặt máy lọc nước tại trạm y tế xã Đạ Chais, tỉnhlên đầu trang