Gia đình bé 8 tuổi tử vong cảnh báo việc quyên góp
Gia đình bé V.A. cho biết không đứng ra kêu gọi quyên góp hay nhờ người khác đại diện nhận tiền từ thiện.lên đầu trang