Nam tài xế taxi hỗ trợ đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên ô tô
Tài xế taxi Huỳnh Văn Đấu ở Đà Nẵng đã hỗ trợ đỡ đẻ cho sản phụ chuyển dạ trên đường đến bệnh viện sinh con.lên đầu trang