Vợ chồng Lý Hải mang 3500 áo ấm tặng bà con đồng bào
Vợ chồng Lý Hải – Minh Hà lan rộng tình yêu thương khi ‘sưởi ấm’ cho bà con đồng bào bằng những việc làm thiếtlên đầu trang