Anh thợ hồ đi bộ 4 ngày từ Bình Phước đến Sóc Trăng
Do hết tiền, không còn chỗ làm việc, anh Nguyễn Phương Vẹn đã đi bộ ròng rã suốt 4 ngày từ Bình Phước để về quêlên đầu trang