Thanh niên bất ngờ trở về nhà sau 3 ngày để lại thư tuyệt mệnh
T. khai tạo hiện trường giả một vụ tự tử để gia đình không đi tìm. Tuy nhiên, nam thanh niên sau đó bị đánh đập,lên đầu trang