Người đàn ông ở Hà Nội mang túi tiền hơn 1,1 tỷ đồng bỏ vào thùng rác
Cơ quan Công an xác định, gia đình ông H. có ra ngân hàng rút số tiền tiết kiệm hơn 1,1 tỷ đồng để về lo việc,lên đầu trang