CEO Lê Phạm vinh dự tham gia Đại hội Hiệp hội du lịch lần 3
Mới đây, CEO Lê Phạm - Founder chương trình Đẹp Từng Milimet đã nhận được lời mời tham gia Đại hội Hiệp hội dulên đầu trang