Quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Nam bị chia cắt do nước lũ
Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cắt cử cán bộ chốt chặn tại các điểm ngập, hướng dẫn phương tiện đi theo hướnglên đầu trang