Đá lăn đè chết người phụ nữ đang làm cỏ trên nương
Thấy bà T. đi làm cỏ sắn trên nương không về, người dân trong xóm rủ nhau đi tìm thì phát hiện người phụ nữ 50lên đầu trang