Gần 5.000 thanh niên TP HCM nhận lệnh nhập ngũ
Gần 5.000 thanh niên của 21 quận, huyện và TP Thủ Đức đã nhận lệnh, chuẩn bị lên đường nhập ngũ vào ngày 27/2lên đầu trang